bild2_smal

Det slutliga målet inom Kase ha Shotokan Ryu Karate Do är baserat på en grundtanke från Heiho (Budo) som säger följande:

Efter att ha nått slutet av sökandet efter skicklighet i kamp, förflyttas det yttersta målet från död till liv. Stadierna i denna utveckling är:

 1. Att vinna genom att krossa motståndaren.
 2. Att vinna med mindre kraft.
 3. Att vinna utan att döda motståndaren.
 4. Att vinna utan att skada motståndaren.
 5. Att undvika strid.
 6. Att skapa fred.

Utmärkande principer och kännetecken

 • Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do är en kampkonst, en martial art, och ska inte misstas för en sport.
 • Budo betyder “Krigarens väg”. Budo är en livsfilosofi som betonar moraliska och spirituella aspekter i kampkonstträningen. Att leva i enlighet med Budons kodex innebär att söka efter denna spirituella dimension genom daglig fysisk och mental träning i kampkonsten Karate-Do.
 • Det ultimata målet inom Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do är att nå bortom gränserna för fysisk styrka och teknik.
 • Den vidareutveckling av karate som Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do tillfört, baseras på speciell andningsteknik med centrum i nedre magregionen, koncentration och visualisering som avgörande vägar att utveckla sinnet. Denna väg kan slutligen leda till ett praktiserande på den mest avancerade mentala nivån och förmågan att fullständigt kontrollera ki, livsenergin.
 • Den mest ursprungliga och centrala principen i  Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do är verklighetsförankring och funktionalitet snarare än yttre form, såväl i Kumite som Kata.
 • Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do bygger på ett extremt kraftfullt och högt utvecklat försvarssystem. Det innehåller en stor variation av blockeringar med öppna och slutna händer och olika utgångspositioner.
 • Inom Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do används i regel Fudo-dachi som utgångsställning på avancerad nivå.  Fudo-dachi utvecklas gradvis från grundställningar och möter kraven i såväl defensiva som offensiva situationer samtidigt som den medför optimal stabilitet och kroppskontroll.
 • Inspirerad av samurajernas användande av katana, svärd, utvecklade och tillämpade Kase Sensei defensiva och offensiva öppen-hand tekniker som baserades på principer från svärdskonsten.
 • Inom Kase ha Shotokan Ryu Karate Do förs principerna Sei-te och Hen-te fram och implementeras tydligt och effektivt.
 • Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do har väl utvecklade principer för förflyttningar i raka, diagonala, semicirkulära och cirkulära riktningar.
 • Inom all Budo är praktiserandet av kata centralt. Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do behandlar kata på ett unikt sätt, bland annat genom att utföra kata i fyra olika riktningar (Omote, Ura, Go, Ura-Go) samt olika tillämpningssystem (Kata Kumite, Bunkai och Oyo Bunkai)
 • Symbolen för Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do är Gi-tecknet som står för moralisk plikt, traditionellt ansett som den högsta formen för heder, moral och värdighet.
 • Gi betyder även att avsäga sig själviska beteenden, att följa förnuftets röst och att ge all hårt förvärvad kunskap vidare till sin nästa.
 • Gi står slutligen även för Shotokans grundare Gichin Funakoshi och hans son Giko (Yoshitaka).

” He who knows others is wise ;
He who knows himself is enlightened.
He who conquers others is strong ;
He who conquers himself is mighty .
He who knows contentment is rich ;
He who keeps on his course with energy has will .
He who does not deviate from his proper place will long endure .
He who may die but not perish has longevity .”

Tao Te Ching by Lao Tzu. Fritt översatt från www.vebodo.org

Comments are closed.