bild3_smal

Om Föreningen

Föreningen startades hösten 2011 av Sensei Anette Nilsson Pavlovic i ett enda syfte; att praktisera, förmedla och fördjupa karate som do, som väg eller livsfilosofi och egentligen väg mot upplysning, baserat på den Shotokan karate som  Sensei Taiji Kase utvecklade. Det finns uttalade och efterlevda krav på funktion, fokus och Bushidokodex i modern tappning. 

Huvudinstruktör

senseianettepavlovicnilsson

Anette Nilsson Pavlovic 5 Dan

Verksamheten drivs av Anette Nilsson Pavlovic som praktiserat shotokankarate på sitt karaktäristiskt kompromisslösa och engagerade sätt sedan 1976. Hon var med i svenska landslaget och tävlade på elitnivå under 17 år. Hon har ett flertal SM och NM vinster samt flertalet topplaceringar på högre internationell nivå. Under tävlingskarriären utmärkte Anette sig genom att vara framgångsrik i såväl kumite (kamp) som kata (form) vilket är ovanligt. Hon har en fallenhet för strategi i kumite men valde dock mot slutet av tävlandet att lägga ner mer energi på kata, även om det för henne var den svårare utmaningen.

Trots alla framgångar var det dock alltid med större eller mindre motvilja Anette tävlade. De stoltaste ögonblicken under hennes karateutövande är i stället förknippade med Kase sensei. Han bad henne, som första kvinna någonsin, att demonstrera inför över 200  instruktörer på ett internationellt instruktörsseminarium, omdömen på träning och gradering, omsorg i möten, samtal med honom samt hennes egna observationer från första mötet med honom 1987 fram tills hans död.

Efter sin sista tävling, SM 1999, då Anette vann guld i kata, drog hon sig tillbaka från tävlandet för all framtid för att äntligen kunna börja praktisera på riktigt. Ett beslut hon njuter av och aldrig ångrat.

Anette drivs av en stark känsla för Gi, ett etiskt, humanistiskt och självvalt åtagande att alltid lägga omsorg på den egna utvecklingen samt att dela med sig av sin förvärvade erfarenhet. Utöver en bred och djup erfarenhetsbaserad och formell kunskap använder hon sig av kunskap från sin vetenskapliga utbildning, olika meditationsformer samt erfarenheter från studium och praktik inom olika traditionella visdomsläror. Hon framhåller vad som krävs för optimal funktion såväl tekniskt, individuellt som i möten med andra. 

Som instruktör har hon en utpräglad förmåga att få sina elever att överträffa sig själv.

 

Instruktörer

Caroline Antgren, 1 dan

Började träna 2004 och har fördjupat sin praktik genom såväl hård fysisk träning som ett flertal längre meditationsretreats.

Caroline har, utöver sin humor, ödmjukhet och vänlighet, gjort sig känd för sina intressanta och emellanåt väldigt krävande pass där hennes vanliga compassion lyser med sin frånvaro.

 

Jonas Eriksson, 1 dan

Jonas har tränat hårt och enträget sedan 2013.  Han erövrade med mycket svett, stor skicklighet och stort hjärta sitt Shodan, den första svartbältesgraden,  i 2019.

Han har stor detaljkunskap och håller pass där han varvar intressanta parövningar med hård finslipning av grunderna.

 

Elvis Pavlovic, 2 kyu

Elvis kommer från en mycket varierad träningsbakgrund med flertalet kampformer och har praktiserat karate sedan 2014. Han har stor kunskap om kroppen och dess flexibilitet och fokuserar gärna på förfining av grundprinciper samt hårda pass med mitsar.

 

Bengt Antgren, 1 kyu

Bento-san har praktiserat sedan 2004 när han började tillsammans med sina båda döttrar. Bengt ställer de brännande frågorna och inspirerar med sin ödmjuka, fokuserade och tidlösa praktik. Han är klubbens kassör och när det behövs håller han alla i schack med endast sin blick.

Comments are closed.