Shihan Taiji Kase (1929-2004)

Den störste mästaren inom Shotokan Ryu och Karate Do, Taiji Kase, föddes den 9 januari i Chiba, Japan.

Hans far, Nobuaki Kase hade 5 Dan i judo och satte även den 6 årige sonen i judoträning. Vid 16 hade Taiji Kase uppnått 3 Dan och hade även praktiserat aikido och kendo.

Vid denna tid läste han Gichin Funakoshis bok ”Karate-do Kyohan” och blev intresserad, vilket ledde till att han sökte sig till Gichin Funakoshis dojo. Där han såg dennes son, Yoshitaka Funakoshi, praktisera. Det han såg kom att påverka honom så djupt att där och då välja den bana som han höll för resten av sitt liv, Shotokan Karate-Do.

I slutet av andra världskriget anslöt Kase sig till flygvapnet och började tränas till kamikazepilot. Han genomförde aldrig sin kamikazeuppdrag eftersom Japan kapitulerade på dagen det var planerat att genomföras. En av hans levnadstecknare skrev: “Kase brukar säga att eftersom han kunde ha dött i kriget men lever så har han aldrig anledning att vara ledsen. Därför ser du alltid honom med ett leende eller ett speciellt, inre sinnestillstånd”

Efter kriget var Gichins Shotokan dojo förstörd av bombningar och hans son Yoshitaka hade avlidit i TBC. Kase tränade åter judo ett kort tag men återgick när Gichins elever återförenades.

Taiji Kase började läsa ekonomi vid Senshu universitetet och blev kapten för den framgångsrika karate laget där. 1951 tog han 3 Dan och var fast besluten att bli professionell karateinstruktör varför han gick med i Japan Karate Association, JKA.

1963 reste Kase sensei på en världsturne´med sina yngre elever (Shirai, Enoeda, Kanazawa med flera). Han kom till Paris 1965 och denna stad blev därefter hans hem fram till hans död 2004.

Taiji Kase praktiserade alltid karate i sann Budo anda, en kampkonst. Han var dock med och tog fram de första tävlingsreglerna men framhöll samtidigt att tävlande i karate separerar utövaren från karate do, den autentiska kampkonsten den är avsedd att vara. Tävlande anses vara en fas som utövaren passerar om denna så önskar men man bör vara medveten om att regler, domares åsikter, tävlingsfokus utgör alla faktorer som begränsar det autentiska praktiserandet av en kampkonst som ska vara fritt från begränsningar. Budo karate innebär en kultivering som finns bortom tävlandets begränsningar och bortom de egna gränserna.

Taiji Kases starka band till samurajtraditionen och Bushido-kodexen kom att prägla hans uttolkning och utveckling av Shotokanstilen och resulterade slutligen i hans ytterligt förädlade Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do. Hans förhållningssätt till de olika delarna av karateutövandet, det vill säga praktiskt, mentalt och spirituellt, hade bara ett mål: att nå bortom gränserna för att uppnå n nivå som ligger bortom såväl teknik som fysisk styrka.

Taiji Kase följde sina läromästares idéer och arbetade oförtrutet under hela sin levnad med att ytterligare höja sin egen kapacitet. Han uppnådde en nivå av total kontroll över sin energi. Hans fullkomligt häpnadsväckande uppvisningar kan inte förklaras logiskt utan är mer att betrakta som demonstrationer av metafysiska fenomen som ifrågasatte de yttersta gränserna för den mänskliga förmågan.

Han gjorde dessutom ett distinkt och personligt val att undervisa Karate-do fritt från idrottspolitiska villkor. Han lyckades att bevara denna hållning genom förändringar som i många fall splittrade övriga karatevärlden.

Taiji Kase förkroppsligade kärleken till Karate-Do och vigde sitt liv till detta. Hans integritet, lojalitet mot vänner och elever samt hans djupa och tydliga humanism gjorde att Kase Sensei blev och alltjämt är ett hoppingivande och inspirerande riktmärke för envar som känner kärlek till Karate-Do.

Karatens historia

Karate är en kampkonst som utvecklades i Japan utifrån ett system som användes på ön Okinawa. Okinawa är huvudön i Ryukyu arkipelagen som är belägen knappt 50 mil söder om Japan men endast 5 km från Kina. Även om rötterna till asiatiska kampkonster kan spåras tusentals år bak till Indien så började utvecklingen av karaten som vi känner den idag på 1600-talet i Japan.

Enligt legenden var det en indisk munk vid namn Bodhidharma, grundaren av Zen-buddhismen, tog med sig Ch Uan-Fa till Shaolintemplet i Kina under Sung dynastin(960 till 1279). Vissa historiker hävdar att detta inte stämmer men många föredrar denna utsaga. Faktum är att väldigt lite är känt från den perioden. Från 1372, då kung Satto förklarade sin trohet till Kinas kejsare, finns det skrifter som ävenberättar om att man praktiserade Ch Uan-Fa på Okinawa.
Under de efterföljande århundraden stärktes Ch Uan-Fa utövandet på Okinawa och praktiserades parallellt med en inhemsk kamform kallad Tode. 1609 marscherade den japanska Satsuma klanen iland på Ruykyuöarna och avslutade öarnas självständighet och förbjöd all användning av vapen. Till följd av detta skapades ett band mellan Ch Uan-Fa och Tode där utövarna i syfte att överleva utvecklade en kampmetod avsedd att stärka den fysiska och den själsliga kroppen. Denna nya form kom att kallas ”Te” (hand).

Te praktiserades i hemlighet i de tre huvudorterna Shuri, Naha och Tomari. De lokala varianterna av Te kom att kallas Shuri-Te, Naha-Te och Tomari-Te. Mellan 1784 och 1903 förändrades namnet från Te till Karate. 1875 upphörde Satsumaklanens ockupation och Ryukyuöarna blev officiellt en del av det Japanska kejsardömet. 1903 praktiserades karate öppet i skolor.

Gichin Funakoshi (1868 – 1957)

Vid denna tid var karate en kombination a hand- och fottekniker med stark influens från sitt ursprung. Karaten intruducerades officiellt på japanska fastlandet 1917 när Gichin Funakoshi visade upp kampformen på Butokuden (hall för krigiska färdigheter) i Kyoto. 1921 hade det blivit populärt och prins Hirohito blev mycket imponerad av vad han såg på enuppvisning. Detta inkluderades i hans officiella rapport till Japanska utbildningsministeriet och han rekommenderade dem att låta undervisnikngen ske vid universiteten.

Framstående mästare som Funakoshi, Mijagi och Mabuni bidrog till att skapa de tre stilar som alla andra kommer från. Dessa är Shotokan Ryu, Shito ryu och Gojo Ryu. Yoshitaka Funakoshi, Gichins son, vidareutvecklade och formade senare fram den Shotokan Ryu som i känner igen idag.

Gichin Funakoshi var även poet och skrev under namnet  “Shoto”, “viskande tall”. Shotokan var således ”Shotos plats” vilket är dojon, träningshallen, som Gichin Funakoshi startade. Sensei Taiji Kase, som grundade Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do Academy tränade här med Yoshitaka Funakoshi.

 

Yoshitaka Funakoshi (1906 – 1945)

Utveckligen av Shotokan såsom vi utövar den idag, utvecklades av Gichin Funakoshis tredje son, Yoshitaka Funakoshi.

Mer följer…

Comments are closed.