bild2_smal

“Karate aims to build character, improve human behavior, and cultivate modesty; it does not, however, guarantee it.” – Yasuhiro Konishi


Det finns flera skolor och flera organisationer som tolkar Kase Ha, Kases sätt, att praktisera karate. Här följer lite om vårt sätt. 

 • Den mest ursprungliga och centrala principen i  Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do är att generaliserbar verklighetsförankring och funktion kommer först, form och tekniken följer. 
 • Budo betyder “Krigarens väg”. Budo är en livsfilosofi som betonar etiska, emotionella och spirituella aspekter i kampkonstträning. Att leva i enlighet med Bushido kodex innebär att söka efter denna spirituella dimension genom daglig praktik på allt mer varierande sätt. Vi strävar efter detta och förundras.
 • Den vidareutveckling Kase sensei bidrog med till Shotokan karate poängterar korrekt andning, ett både stabilt och dynamiskt magstöd samt aktiv markkontakt. När detta kombineras med skärpt viljekraft och bushido kodex så utvecklas synergieffekter som utvecklar individens fysiska, emotionella och mentala förmågor i positiv riktning under hela livet. 
 • Det finns många olika sätt att praktisera på utifrån dessa principer. Oavsett hur det görs, så ökar livsenergin/ vitaliteten/chi /ki / prana/ sisu och det är klokt att lära sig att använda denna extra vitalitet med ödmjukhet och compassion.

Med lite mer teknisk inriktning kan vi dessutom säga: 

 • Kase Ha betyder Kases sätt, Shotokan ryu är stilen och Karate-Do betyder vägen via karate vilket innebär en livsfilosofisk riktning för den hågade i den mån en önskar.
 • Kase sensei förstärkte det befintliga försvarssystem som fanns inom Shotokanstilen. Vi använder en stor variation av blockeringar med öppna och slutna händer, olika utgångspositioner och med olika hanterande av attacken.
 • Inom Kase Ha Shotokan används i regel Fudo-dachi som utgångsställning på avancerad nivå.  Elever lär sig först förstå och behärska principerna bakom grundställningar. Därefter införs Fudo-dachi som med sin samtidiga rörlighet och stabilitet lämpar sig väl både defensivt som offensivt.
 • Kase sensei inspirerades av hur samurajernas använde katana svärd och defensiva och offensiva öppenhandstekniker, baserades på principer från svärdskonsten som vi praktiserar.
 • Vi använder Sei-te och Hen-te.
 • Utöver förflyttningar framåt och bakåt tränar vi utifrån väl utvecklade principer för förflyttningar även i diagonala, semicirkulära och cirkulära riktningar.
 • Inom all Budo är praktiserandet av kata centralt. Kase sensei lärde oss att behandla kata på ett unikt sätt, bland annat genom att utföra kata i fyra olika riktningar: Omote, Ura, Go, Ura-Go (“som vanligt”, spegelvänt, baklänges, spegelvänt-baklänges) samt olika tillämpningssystem: Kata Kumite, Bunkai och Oyo Bunkai
 • Symbolen som Kase sensei själv valde för sin linje är Gi-tecknet som står för en självpåtagen moralisk plikt, traditionellt ansett som den högsta formen för heder, etik och värdighet.
 • Gi sammansmälter med  Bushido kodex och poängterar öppenhet för dela med sig att all förvärvad kunskap vidare till sin nästa. Det mest värdefulla ger man mest generöst av.
 • Gi står slutligen även för Shotokans grundare Gichin Funakoshi och hans son Giko (Yoshitaka).